Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan-jun

Jan-Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

810

815

785

406

400

386

64

61

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 057

1 061

1 027

529

521

507

85

82

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

364

353

365

181

181

180

30

30

29

1,0 – 2,0 %

482

495

468

242

239

231

38

37

36

< 1,0 %

211

213

195

105

101

96

16

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

105,2

112,4

112,7

55,7

56,9

54,2

10,0

10,2

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

87,7

90,2

87,2

45,6

44,3

44,9

7,3

6,8

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

16,9

16,4

16,5

7,8

8,8

9,7

1,2

1,5

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

89,2

84,0

75,9

46,1

44,6

41,4

7,9

7,4

7,2


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.