Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1708

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

4. Slaughterings of poultry at slaughter houses                 

 

 

Jan-jun

Jan-Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

Jun

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyckling Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

87 921,70

94 111,23

99 293,00

46 399,77

47 979,54

51 218,34

8 045,64

7 844,93

8 261,95

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

126,54

136,86

148,49

67,48

69,77

76,60

11,70

11,73

12,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höns Hens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

3 558,33

3 448,79

3 108,11

1 607,14

1 555,16

2 034,69

383,12

278,66

125,75

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

4,16

4,04

3,64

1,88

1,82

2,38

0,45

0,33

0,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalkon Turkeys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal (1000-tal)  1 000 heads

421,22

465,85

517,62

212,70

237,50

258,80

39,25

43,32

42,43

Kvantitet (1000 ton)  Quantity

3,35

3,79

4,22

1,80

1,95

2,21

0,33

0,34

0,36


Anm.:  Från och med 2015 ingår ej kasserade höns och kalkoner.
Note:  Condemned hen and turkey carcasses are not included from year 2015.

Anm.:  Kategorin Kalkon är summan av olika klasser av kalkon med olika slaktvikter. Förhållandet mellan antalet slaktade djur och kvantiteten kan därför variera från år till år.

Note:  Turkeys consist of multiple kinds of turkeys, with different carcass weights. Therefore the relation between the
number of heads and the quantity may vary between years.

Anm.:  Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra
syften, kasseras eller hemslaktas.

Note:  Values refer to the slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa:  Livsmedelsverket.  Source:  National Food Administration.