Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1709

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

Jan-jul

Jan-Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

Jul

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 931

2 933

2 862

1 751

1 729

1 685

247

239

237

Fetthalt (%)  Fat content

4,25

4,25

4,24

4,25

4,23

4,20

4,22

4,09

4,07

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,42

3,42

3,45

3,42

3,42

3,46

3,40

3,39

3,40


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.