Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1710

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan–Aug

Jan–Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

810

815

785

535

525

511

66

66

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 057

1 061

1 027

699

689

673

86

88

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

364

353

365

238

242

241

27

31

32

1,0 – 2,0 %

482

495

468

321

315

306

41

40

40

< 1,0 %

211

213

195

140

132

126

18

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

105,2

112,4

112,7

73,5

74,4

71,1

9,1

9,2

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

87,7

90,2

87,2

60,5

58,2

60,0

7,7

7,1

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

16,9

16,4

16,5

10,8

12,0

12,2

1,4

1,5

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

89,2

84,0

75,9

62,5

56,5

54,9

7,4

5,6

6,1


Källa:  LRF Mjölk.  Source:  LRF Dairy Sweden.