Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1712

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

Jan–Okt

Jan–Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitet (1 000 ton)  Quantity

2 931

2 933

2 862

2 460

2 408

2 361

234

224

224

Fetthalt (%)  Fat content

4,25

4,25

4,24

4,25

4,23

4,19

4,28

4,33

4,27

Proteinhalt (%)  Protein
content

3,42

3,42

3,45

3,42

3,44

3,46

3,45

3,55

3,54


Källa: LRF Mjölk. Source: LRF Dairy Sweden.