Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1712

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

Jan–Okt

Jan–Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

Okt

Oct

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk
   Drinking milk

810

815

785

673

660

640

70

65

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumtionsmjölk och
syrade produkter
   Drinking milk and
   acidified milk

1 057

1 061

1 027

877

865

844

91

85

85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Därav  Of which

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 2,0 %

364

353

365

293

301

302

28

31

30

1,0 – 2,0 %

482

495

468

408

397

384

44

38

39

< 1,0 %

211

213

195

176

166

158

18

16

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grädde  Cream

105,2

112,4

112,7

92,2

93,1

89,0

9,5

9,3

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ost  Cheese

87,7

90,2

87,2

75,4

72,5

73,9

7,7

7,5

7,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smör  Butter

16,9

16,4

16,5

13,4

14,3

14,6

1,3

1,0

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölkpulver  Milk powder

89,2

84,0

75,9

73,2

65,7

65,8

4,8

4,3

5,3


Källa: LRF Mjölk. Source: LRF Dairy Sweden.