Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan - Nov

Nov

Nov

Nov

Year

Jan - Nov

Nov

Nov

Nov

 

 

2014

2015

2016

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

810

815

785

744

730

707

71

65

66

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

247

246

242

225

226

222

21

19

19

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 057

1 061

1 027

969

956

929

92

84

85

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

364

353

365

323

332

334

30

31

31

1,0 - 2,0 %

482

495

468

451

441

422

44

38

38

<1,0 %

211

213

195

194

184

173

18

15

16

 

 

Grädde

Cream

105,2

112,4

112,7

102,2

103,4

98,2

10,0

9,3

9,2

 

 

Ost

Cheese

87,7

90,2

87,2

82,9

80,2

80,6

7,5

7,9

6,7

 

 

Smör

Butter

16,9

16,4

16,5

15,1

15,5

15,7

1,7

1,2

1,1

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

89,2

84,0

75,9

77,6

70,0

71,8

4,4

4,3

6,0


Källa: LRF Mjölk.
Source: LRF Dairy Sweden.