Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

 

År

Jan

Jan

Jan

Year

Jan

Jan

Jan

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2 933

2 862

2 817

249

244

242

Fetthalt (%)

Fat content

4,25

4,24

4,21

4,28

4,25

4,25

Proteinhalt (%)

Protein content

3,42

3,45

3,47

3,43

3,50

3,48


Källa: LRF Mjölk.
Source: LRF Dairy Sweden.