Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1803

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan

Jan

Jan

Year

Jan

Jan

Jan

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

71

67

65

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

20

20

19

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

91

87

85

Därav

Of which

> 2,0 %

353

365

362

31

31

30

1,0 - 2,0 %

495

468

452

42

40

39

<1,0 %

213

195

185

18

16

16

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

9,2

9,3

9,0

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

8,1

7,9

7,1

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

1,3

1,4

1,5

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

7,2

6,8

7,1


Källa: LRF Mjölk.
Source: LRF Dairy Sweden