Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1804

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2018:02
Animal products – Annual and monthly statistics 2018:02
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Ökning av slakt av nötkreatur och gris under februari

Under februari vägdes det totalt in 221 100 ton mjölk, vilket jämfört med förra årets februarisiffror är en minskning med drygt 2 %. Av den invägda mjölken gick 58 500 ton till produktionen av konsumtionsmjölk och 17 800 ton till produktionen av syrade mjölkprodukter. Vidare producerades det 8 500 ton grädde, 7 500 ton ost, 1 100 ton smör och 7 000 ton mjölkpulver under månaden.

Det slaktades drygt 32 600 nötkreatur under februari. Av dessa var drygt 1 300 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur ökade jämfört med februari 2017 med 5 %, till 10 500 ton.

Av gris slaktades det runt 209 600 djur under februari, med en sammanlagd slaktvikt på drygt 20 100 ton. Det ger en ökning med 4 % i förhållande till statistiken för februari 2017.

I februari slaktades det ungefär 13 800 får och lamm, varav omkring 12 100 av dessa var lamm. Den summerade slaktvikten av får och lamm var 280 ton, vilket är en minskning med 2 % jämfört med februari 2017.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.