Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen inom slakt av nöt
Utvecklingen inom slakt av gris
Utvecklingen inom slakt av får och lamm
Utvecklingen inom slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Den invägda mängden mjölk var 221 100 ton i februari, vilket jämfört med februari 2017 är en minskning med knappt 2 %.

Efter årets två första månader ligger den mängd mjölk som hittills vägts in under 2018 drygt 1 % under förra årets nivå vid exakt samma tillfälle.

Produktionen av konsumtionsmjölk var 58 800 ton och av syrade mjölkprodukter 17 800 ton. Jämfört med samma månad förra året är det en minskning med 8 % för produktionen av konsumtionsmjölk respektive 5 % för syrade mjölkprodukter.

Under månaden producerades det även 8 500 ton grädde, 7 500 ton ost, 1 100 ton smör samt 7 000 ton mjölkpulver. I förhållande till februari 2017 är det en minskning av produktionen av grädde och smör, 9 respektive 29 %. Däremot ökade produktionen av ost och av mjölkpulver, med 16 respektive 14 %.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to diaries (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen inom slakt av nöt

I februari slaktades det runt 32 600 nötkreatur, av vilka 1 300 var kalvar. Den sammanlagda slaktvikten av nötkreatur var ungefär 10 500 ton, där slaktvikten av kalv var drygt 220 ton. I jämförelse med februari 2017 ökade den totala slaktvikten av nötkreatur med knappt 5 %.

Efter årets två första månader har den totala slaktvikten av nötkreatur ökat med drygt 9 % jämfört med slaktvikten efter förra årets två första månader.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av gris

Under februari slaktades det ungefär 209 600 grisar med en sammanlagd slaktvikt på drygt 20 100 ton. I jämförelse med februari 2017 ökade slaktvikten med 4 %.

Den totala slaktvikten av gris har hittills under 2018 ökat med 5 % jämfört med slaktvikten efter samma tidsperiod av 2017.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen inom slakt av får och lamm

Under februari slaktades det drygt 13 800 får och lamm. Den summerade slaktvikten av får och lamm var 280 ton, vilket är en minskning med cirka 2 % i förhållande till februari förra året. Av de slaktade djuren var 12 100 lamm, där slaktvikten var 230 ton.

Trots den lägre slaktvikten av får och lamm jämfört med februari 2017, ligger den summerade slaktvikten för årets två första månader 2 % över slaktvikten för de två inledande månaderna av 2017. Jämför man med samma tidsperiod från 2016 ligger årets siffror 16 % över.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för januari fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Data för invägningen av ägg hos Svenska Äggs medlemsföretag för januari månad är inte tillgänglig ännu. Den kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den blir tillgänglig.