Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1804

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan - Feb

Feb

Feb

Feb

Year

Jan - Feb

Feb

Feb

Feb

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

136

131

124

65

64

59

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

39

39

37

19

19

18

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

175

170

161

84

83

77

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

60

60

57

29

29

27

1,0 - 2,0 %

495

468

452

81

78

74

39

38

35

<1,0 %

213

195

185

34

32

31

16

16

15

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

18,4

18,6

17,4

9,2

9,3

8,5

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

14,6

14,4

14,6

6,6

6,5

7,5

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

2,5

2,9

2,6

1,2

1,5

1,1

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

14,7

12,9

14,1

7,5

6,1

7,0


Källa: LRF Mjölk.
Source: LRF Dairy Sweden