Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen inom slakt av nöt
Utvecklingen inom slakt av gris
Utvecklingen inom slakt av får och lamm
Utvecklingen inom slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Under mars 2018 vägdes det sammanlagt in 243 600 ton mjölk. Jämfört med mars 2017 är det en minskning med 3 %.

Efter det första kvartalet ligger mängden invägd mjölk 2 % under invägd mängd vid motsvarande tidpunkt förra året.

Den producerade mängden konsumtionsmjölk var 65 200 ton och produktionen av syrade mjölkprodukter 19 800 ton. Jämfört med samma månad förra året är det en minskning med 4 % för produktionen av konsumtionsmjölk och respektive 5 % för produktionen av syrade produkter.

Under månaden producerades det 8 800 ton grädde, 8 000 ton ost, 1 300 ton smör samt 7 400 ton mjölkpulver. För produktionen av grädde och smör innebär det en minskning, med 6 respektive 26 %. Däremot är det för produktionen av ost och mjölkpulver en ökning med 5 respektive 2 %.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen inom slakt av nöt

Under mars slaktades det drygt 35 100 nötkreatur, varav 1 300 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 300 ton, vilket jämfört med mars 2017 är en minskning med 3 %. Däremot är det en ökning med 7 % i förhållande till mars 2016.

Efter det första kvartalet är den totala mängden slaktade nötkreatur, i vikt mätt, 5 % större än förra årets första kvartal.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av gris

Jämfört med mars 2017 minskade slakten av gris i mars 2018 med 8 %. Under månaden slaktades det 217 300 grisar med en total slaktvikt på 20 800 ton.

Efter det första kvartalet ligger den totala slaktvikten av gris något över förra årets första kvartals värden.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av får och lamm

Under mars slaktades det 20 100 får och lamm. Av slaktade får och lamm var 18 700 av dessa lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm var för månaden 390 ton, vilket är en ökning med 16 % i förhållande till mars 2017. Jämfört med mars 2016 är ökning däremot 3 %.

Slakten av får och lamm ligger efter det första kvartalet 7 respektive 11 % över slakten vid motsvarande tidpunkt år 2017 och 2016.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen inom slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för det första kvartalet fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

 

Invägningen av ägg

I mars levererades det 10 900 ton ägg av medlemsföretagen i Svenska Ägg. I förhållande till mars 2017 är det en ökning med ökning med 3 %.

Efter årets första kvartal är den levererade mängden ägg 7 % mer än för förra årets första kvartal.