Statens Jordbruksverk                                             1                     JO 48 SM 1805