Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

 

År

 

 

Jan - Mar

Mar

Mar

Mar

Year

 

Jan - Mar

Mar

Mar

Mar

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2 933

2 862

2 817

745

721

707

257

252

244

Fetthalt (%)

Fat content

4,25

4,24

4,21

4,28

4,24

12,82

4,29

4,24

4,30

Proteinhalt (%)

Protein content

3,42

3,45

3,47

3,43

3,49

10,44

3,44

3,48

3,49


Källa: LRF Mjölk.
Source: LRF Dairy Sweden.