Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1805

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan - Mar

Mar

Mar

Mar

Year

Jan - Mar

Mar

Mar

Mar

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

205

199

189

68

68

65

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

59

60

57

20

21

20

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

264

258

246

89

89

85

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

91

92

86

31

32

30

1,0 - 2,0 %

495

468

452

122

118

113

41

40

39

<1,0 %

213

195

185

51

49

47

17

17

16

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

28,7

28,0

26,2

10,3

9,4

8,8

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

22,6

22,0

22,7

7,9

7,6

8,0

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

4,1

4,7

4,0

1,6

1,8

1,3

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

21,9

20,2

21,6

7,1

7,3

7,4


Källa: LRF Mjölk.
Source: LRF Dairy Sweden