Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1806

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2018:04
Animal products – Annual and monthly statistics 2018:04
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Kraftig ökning av slakten av nötkreatur och gris

Den invägda kvantiteten mjölk under april var 234 800 ton, vilket är en minskning med 3 % jämfört med april 2017. Under månaden producerades det vid mejerierna 63 700 ton konsumtionsmjölk och 19 600 ton syrade mjölkprodukter. Även 8 600 ton grädde, 6 800 ton ost, 1 900 ton smör och 6 900 ton mjölkpulver producerades under månaden.

Slakten av nötkreatur ökade med 20 % i förhållande till april 2017. Under april slaktades det 34 500 nötkreatur med en total slaktvikt på 11 200 ton.

Även slakten av gris ökade. Under april slaktades det 214 100 grisar och den totala slaktvikten var 20 600 ton, en ökning med 15 % i jämförelse med april 2017.

Under månaden slaktades det 14 700 får och lamm med en total slaktvikt på 300 ton, vilket är en minskning med 11 % i förhållande till samma månad förra året.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.