Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

I april var den invägda mängden mjölk vid mejerier 234 800 ton. I jämförelse med april 2017 och 2016 är det en minskning med 3 respektive 6 %.

Under månaden producerades det 63 700 ton konsumtionsmjölk och 19 600 ton syrade mjölkprodukter. Produktionen av såväl konsumtionsmjölk som syrade mjölkprodukter ökade med 2 % i jämförelse med april 2017.

Det producerades under månaden även 8 600 ton grädde, 6 800 ton ost, 1 900 ton smör och 6 900 ton mjölkpulver. Av dessa var det endast produktionen av smör som ökade, 35 %, i förhållande till samma månad förra året. Produktionen av ost som minskade mest. Jämfört med april 2017 minskade produktionen med 12 %. Produktionen av grädde och mjölkpulver minskade med 3 respektive 1 %.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Jämfört med april 2017 ökade slakten av nötkreatur under april 2018 med 20 %. Under månaden slaktades det 34 500 nötkreatur, varav 1 200 kalvar, med en total slaktvikt på 11 200 ton. Ökningen gentemot april 2016 var 8 %.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Under april slaktades det 214 100 grisar. Den totala slaktvikten av gris var 20 600 ton, vilket är en ökning med 15 % jämfört med värdena för april 2017. Däremot är ökningen i förhållande till april 2016, endast 2 %.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Får och lamm var det enda djurslag med en minskad slakt i april i förhållande till april 2017. Den sammanlagda slaktvikten av får och lamm var 300 ton, en minskning med 11 %. Totalt slaktades det 14 700 får och lamm under månaden.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för det första kvartalet fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik på den invägda mängden ägg för april fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras när den finns tillgänglig.