Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1806

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

Year

Jan - Apr

Apr

Apr

Apr

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

272

261

253

67

62

64

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

80

79

77

20

19

20

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

352

340

330

88

82

83

 

 

Därav fetthalt

Of which fat content

 

 

> 2,0 %

353

365

362

121

121

115

30

29

29

1,0 - 2,0 %

495

468

452

162

155

151

40

37

38

<1,0 %

213

195

185

68

64

63

17

15

16

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

37,5

36,8

34,8

8,8

8,8

8,6

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

30,0

29,8

27,8

7,4

7,8

6,8

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

5,8

6,1

5,8

1,7

1,4

1,9

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

29,4

27,2

27,9

7,5

7,0

6,9


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture