Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1807

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2018:05
Animal products – Annual and monthly statistics 2018:05
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Ökande slakt i maj

Kvantiteten mjölk invägd vid mejerierna under maj var 249 200 ton, en mängd i linje med siffrorna för maj 2017. Vid mejerierna producerades det 66 500 ton konsumtionsmjölk och 20 300 ton syrade mjölkprodukter. Andra mejeriprodukter producerade under månaden var 9 200 ton grädde, 6 800 ton ost, 1 900 ton smör och 7 600 ton mjölkpulver.

Under maj slaktades det 35 700 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 700 ton och i förhållande till samma månad förra året är detta en ökning med 3 %.

Slakten av gris ökade med 3 % jämfört med maj 2017. Under maj slaktades det 227 100 grisar och den totala slaktvikt på 21 800 ton.

Under månaden slaktades det 18 600 får och lamm, varav 16 500 var lamm. Den total slaktvikten av får och lamm för månaden var 390 ton. I jämförelse med siffrorna för maj 2017 är detta en ökning med 4 %.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.