Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Under maj vägdes det vid mejerierna in 249 200 ton mjölk. Det är siffror som ligger i nivå med statistiken för maj 2017.

Det producerades under maj 66 500 ton konsumtionsmjölk och 20 300 ton syrade mjölkprodukter. Jämfört med maj 2017 ökade produktionen av konsumtionsmjölk med 1 %, medan produktionen av syrade mjölkprodukter minskade med 4 %.

I maj producerades det 9 200 ton grädde, 6 800 ton ost, 1 900 ton smör samt 7 600 ton mjölkpulver. Av dessa ökade produktionen av grädde, smör och mjölkpulver med 3 %, 2 % respektive 8 %. Produktionen av ost minskade däremot med 9 %.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Under maj slaktades det 35 700 nötkreatur, varav 1 200 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var under månaden 11 700 ton, vilket är en ökning med 3 % i jämförelse med statistiken för maj 2017. Ökningen gentemot siffrorna för maj 2016 är 5 %.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Det slaktades 227 100 grisar i maj, med en total slaktvikt på 21 800 ton. Jämfört med maj 2017 är det en ökning med 3 % och jämför man med maj 2016 är det en ökning med 12 %.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm ökade i maj. Det slaktades under månaden 18 600 får och lamm, varav 16 500 av dessa var lamm. Den totala slaktvikt av får och lamm på 390 ton. I förhållande till maj 2017 och 2016, är det en ökning med 4 % jämfört med maj 2017 och en ökning med 29 % jämfört med maj 2016.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för maj fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik på den invägda mängden ägg för maj fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.