Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Maj

Maj

Maj

Maj

Year

Jan–May

May

May

May

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

339

327

320

67

66

67

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

101

100

97

21

21

20

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

439

427

416

88

87

87

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

152

152

146

31

31

30

1,0 - 2,0 %

495

468

452

202

194

191

40

39

40

<1,0 %

213

195

185

85

81

80

17

16

17

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

46,7

45,7

43,9

9,2

8,9

9,2

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

37,5

37,3

34,9

7,5

7,5

6,8

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

7,3

7,9

7,7

1,5

1,8

1,9

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

37,1

34,2

35,5

7,8

7,0

7,6


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture