Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1807

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Slakt av större husdjur vid slakteri

3b. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

 

 

År

Jan–Maj

Maj

Maj

Maj

Year

Jan–May

May

May

May

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Slaktgris

Fattening pigs

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

2 479,54

2 445,69

2 493,45

1 030,67

1 036,99

1 062,66

205,85

218,02

219,11

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

222,43

221,56

228,85

94,07

96,69

100,12

18,52

20,12

20,65

 

 

Suggor

Sows

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

49,73

49,46

46,62

20,79

19,95

19,55

4,26

4,02

4,39

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

8,75

8,82

8,43

3,69

3,61

3,54

0,76

0,73

0,80

 

 

Galtar

Boars

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

1,26

1,26

1,30

0,53

0,55

0,53

0,13

0,10

0,13

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

0,19

0,19

0,20

0,08

0,08

0,08

0,02

0,01

0,02

 

 

Unggris

Young pigs

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

8,72

7,80

6,47

2,68

2,30

2,13

0,82

0,53

0,50

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

0,26

0,24

0,20

0,08

0,07

0,06

0,02

0,02

0,01

 

 

Unggalt

Young boars

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

20,99

21,87

22,48

8,79

9,30

9,46

1,85

1,94

2,21

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

1,83

1,93

2,00

0,78

0,85

0,87

0,16

0,18

0,20

 

 

Summa Gris

Total pigs

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

2 560,45

2 526,50

2 576,29

1 063,58

1 071,15

1 097,56

212,92

225,24

227,12

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

233,50

232,80

240,70

98,73

101,65

105,22

19,49

21,17

21,81

 

 

Häst

Horses

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

3,05

2,67

2,27

1,04

0,94

0,82

0,19

0,17

0,16

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

0,87

0,76

0,64

0,30

0,26

0,23

0,05

0,05

0,04

 

 

Tackor och baggar

Sheep

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

33,38

33,21

37,63

5,78

7,98

9,34

1,18

1,87

2,15

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

0,95

0,95

1,06

0,18

0,24

0,28

0,04

0,06

0,07

 

 

Lamm

Lambs

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

222,64

217,98

223,98

64,26

71,84

74,17

13,42

15,80

16,47

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

4,17

4,09

4,20

1,26

1,41

1,42

0,27

0,32

0,32

 

 

Summa Får och lamm

Total sheep

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

256,01

251,20

261,61

70,04

79,82

83,51

14,60

17,67

18,62

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

5,12

5,04

5,26

1,44

1,65

1,70

0,30

0,38

0,39


Anm. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell.
Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table.
Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas).
Source: Regina-slaughter (Slaughter Database of the Swedish Board of Agriculture).