Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1808

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2018:06
Animal products – Annual and monthly statistics 2018:06
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Minskad slakt av nötkreatur och gris i juni

Den invägda mängden mjölk vid mejerierna under juni var 233 900 ton, en minskning med 1 % jämfört med statistiken för juni 2017. Vid mejerierna producerades 64 600 ton konsumtionsmjölk och 19 800 ton syrade produkter. Vidare producerades det 9 100 ton grädde, 6 700 ton ost, 900 ton smör och 7 500 ton mjölkpulver.

Under juni slaktades det 30 100 nötkreatur, av vilka 1 000 var kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur minskade med 5 %, till 9 800 ton, i jämförelse med statistiken för juni 2017.

Det slaktades under månaden 205 000 grisar, med en sammanlagd slaktvikt på 19 400 ton. Det ger en minskning med ungefär 1 % i förhållande till värdena för juni 2017.

I förhållande till juni 2017 ökade slakten av får och lamm med 3 %. Det slaktades under månaden 18 600 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 380 ton.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.