Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Under juni vägdes det vid mejerierna in totalt 233 900 ton mjölk. En jämförelse med juni 2017 visar på en minskning med ungefär 1 %. Efter årets två första kvartal ligger även den totala mängden invägd mjölk 2 % under den invägda mängden vid motsvarande tidpunkt förra året.

I juni producerades det vid mejerierna 64 600 ton konsumtionsmjölk samt 19 800 ton syrade produkter. Produktionen av konsumtionsmjölk var 5 % högre än föregående års siffror för juni, medan produktionen av syrade produkter var 2 % lägre jämfört med samma tidpunkt.

Vid mejerierna producerades det även 9 100 ton grädde, 6 700 ton ost, 900 ton smör samt 7 500 ton mjölkpulver. Produktionen av ost och mjölkpulver ökade med 2 respektive 4 %, jämfört med juni 2017. Jämfört med juni 2017 minskade produktionen av grädde med 5 % medan produktionen av smör minskade med 36 %.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Det slaktades 30 100 nötkreatur under juni, varav drygt 1 000 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur för månaden var 9 800 ton, vilket är en minskning med 5 % jämfört med juni 2017.

Efter årets två första kvartal ligger den totala slaktvikten av nötkreatur hittills i år ungefär 5 % över förra årets två första kvartals värden.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

Under juni slaktades det 205 000 grisar, med en total slaktvikt på 19 400 ton. I förhållande till juni 2017 är det en minskning med knappa 1 %.

I jämförelse med värdena för föregående år, är den totala slaktvikten av gris 3 % större efter årets två första kvartal än efter förra årets två första kvartal.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm i juni ökade med 3 % i jämförelse med juni 2017. Det slaktades under månaden 18 600 får och lamm, med en total slaktvikt på 380 ton.

Efter att halva 2018 har gått ligger den totala slaktvikten av får och lamm ungefär 3 % över förra årets värde vid samma tidpunkt.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för juni fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik på den invägda kvantiteten ägg för juni fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.