Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1808

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Jun

Jun

Jun

Jun

Year

Jan–Jun

Jun

Jun

Jun

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

400

387

384

61

60

65

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

121

120

117

20

20

20

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

521

507

501

82

80

84

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

181

181

175

30

30

29

1,0 - 2,0 %

495

468

452

239

230

230

37

36

39

< 1,0 %

213

195

185

101

95

96

15

15

16

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

56,9

55,3

53,0

10,2

9,5

9,1

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

44,3

43,8

41,7

6,8

6,5

6,7

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

8,8

9,3

8,7

1,5

1,4

0,9

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

44,6

41,4

43,0

7,4

7,2

7,5


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture