Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

229 400 ton mjölk vägdes in vid mejerierna. I förhållande till juli 2017 är det en minskning med 3 %.

Under månaden producerades det 60 300 ton konsumtionsmjölk och 18 800 ton syrade produkter. Jämfört med juli 2017 ökade produktionen av konsumtionsmjölk med 4 % medan produktionen av syrade produkter minskade med 4 %.

Vid mejerierna producerades det under månaden 8 000 ton grädde, 6 600 ton ost, 1 500 ton smör samt 7 300 ton mjölkpulver. Av dessa var det endast produktionen av grädde som ökade. Jämfört med juli 2017 var ökningen 4 %. Produktionen av ost, smör och mjölkpulver minskade med 2, 12 respektive 2 % jämfört med juli förra året.

Figur A. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure A. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

I juli slaktades det 30 900 nötkreatur, varav ungefär 1 000 kalvar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 100 ton, vilket jämfört med både juli 2017 och 2016 är en ökning med ungefär 7 %. Den totala slaktvikten i juli var den högsta sedan juli 2009.

Flera av slaktkategorierna påvisade större ökningar i juli. För kategorierna Äldre tjur, Ungko, Ko samt Mellankalv ökade den totala slaktvikten med mer än 25 % i förhållande till juli 2017. För den enskilt största kategorin, Ungtjur, minskade slaktvikten med 4 % jämfört med juli 2017.

Figur B. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure B. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av gris

Under juli slaktades det 231 700 grisar. Den totala slaktvikten uppgick till 21 800 ton, vilket är en ökning med 9 % i förhållande till förra årets julisiffror. Jämfört med juli 2016 är det en ökning med ungefär 20 %.

Kategorin Slaktgris utgjorde närmare 97 % av antalet slaktade grisar och 95 % av den totala slaktvikten av gris. Den totala slaktvikten ökade med knappt 10 % jämfört med juli 2017.

Den totala slaktvikten av gris i juli var den högsta sedan juli 2010.

Figur C. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Under juli slaktades det 20 700 får och lamm, med en total slaktvikt på 420 ton. I jämförelse med samma period föregående år ökade den totala slaktvikten i juli med nästan 20 %.

Majoriteten av slakten av får och lamm bestod av lamm, 83 %. Jämfört med statistiken för juli 2017 ökade antal slaktade lamm med 16 % och den totala slaktvikten med 13 %. För tackor och baggar ökade antalet slaktade djur med 58 % och den totala slaktvikten med närmare 50 %.

För juli var den totala slaktvikten av får och lamm den högsta noteringen bland julimånader sedan månadsuppgifter började tas fram år 1995.

Figur D. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Siffror för slakten av fjäderfä för juli fanns inte tillgängliga vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik på den invägda kvantiteten ägg för juli fanns inte tillgänglig vid publiceringen av detta Statistiska meddelande. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Siffror för ägginvägningen för perioden januari–juni finns tillgängliga i databasen.

Figur E. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure E. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)