Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1809

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Jul

Jul

Jul

Jul

Year

Jan–Jul

Jul

Jul

Jul

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

460

444

444

60

58

60

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

141

140

135

20

20

19

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

601

584

580

80

77

79

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

211

210

203

29

29

28

1,0 - 2,0 %

495

468

452

275

265

266

36

34

36

< 1,0 %

213

195

185

115

109

111

15

14

15

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

65,2

63,0

61,1

8,2

7,7

8,0

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

51,1

50,5

48,2

6,8

6,7

6,6

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

10,5

11,0

10,2

1,8

1,7

1,5

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

50,9

48,8

50,2

6,4

7,4

7,3


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture