Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1810

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2018:08
Animal products – Annual and monthly statistics 2018:08
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Slakten av gris samt får och lamm ökade i augusti

Mängden mjölk invägd vid mejerierna under augusti var 227 000 ton. I förhållande till siffrorna för augusti 2017 är det en minskning med 2 %. Vid mejerierna producerades det 61 600 ton konsumtionsmjölk och 18 800 ton syrade produkter. Andra mejeriprodukter producerade under månaden var 8 200 ton grädde, 6 600 ton ost, 900 ton smör och 7 100 ton mjölkpulver.

Under augusti slaktades det 38 200 nötkreatur och den totala slaktvikten var 12 300 ton. Jämfört med samma månad förra året är det en minskning med 2 %.

Under månaden slaktades det 234 500 grisar. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 21 800 ton, vilket i förhållande till statistiken för augusti 2017 och 2016 är en ökning med 1 respektive 8 %.

Slakten av får och lamm ökade med 2 % i jämförelse med siffrorna för augusti 2017. Det slaktades 26 900 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten var 530 ton.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä och invägningen av ägg var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När dessa tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.