Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Aug

Aug

Aug

Aug

Year

Jan–Aug

Aug

Aug

Aug

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

525

508

506

66

64

62

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

163

161

154

22

21

19

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

689

669

660

88

85

80

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

242

242

232

31

31

28

1,0 - 2,0 %

495

468

452

315

303

303

40

38

37

< 1,0 %

213

195

185

132

125

126

16

15

15

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

74,4

71,3

69,2

9,2

8,3

8,2

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

58,2

57,3

54,8

7,1

6,8

6,6

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

12,0

12,2

11,1

1,5

1,2

0,9

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

56,5

54,9

57,3

5,6

6,1

7,1


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture