Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1810

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Slakt av större husdjur vid slakteri

3a. Slaughterings of livestock at slaughter houses

 

 

 

 

År

Jan–Aug

Aug

Aug

Aug

Year

Jan–Aug

Aug

Aug

Aug

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Mellankalv

Fattened calves

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

21,57

16,15

14,32

10,51

8,87

9,71

1,28

1,20

1,24

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

3,47

2,66

2,39

1,74

1,50

1,61

0,22

0,21

0,21

 

 

Summa Kalv

Total calves

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

21,78

16,20

14,41

10,54

8,93

9,77

1,28

1,21

1,27

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

3,49

2,67

2,40

1,74

1,50

1,62

0,22

0,21

0,21

 

 

Stut

Bullocks

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

33,40

34,21

36,21

22,05

23,59

23,83

2,82

2,79

2,73

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

10,69

11,22

11,96

7,29

7,89

7,83

0,92

0,93

0,87

 

 

Äldre tjur

Male bovine animals

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

2,65

2,60

2,65

1,27

1,32

1,56

0,27

0,26

0,24

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

1,33

1,32

1,35

0,64

0,66

0,76

0,13

0,13

0,12

 

 

Ungtjur1

Bovine animals

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

148,89

145,22

151,08

98,74

101,88

102,34

16,15

17,20

16,11

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

49,47

49,47

52,10

33,67

35,20

35,06

5,60

6,06

5,60

 

 

Yngre tjur2

Bovine animals

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

20,34

19,72

20,52

13,03

14,07

13,94

2,11

2,07

1,74

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

7,09

7,04

7,42

4,64

5,09

5,06

0,76

0,75

0,63

 

 

Summa Tjur

Total bulls

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

171,88

167,54

174,26

113,05

117,27

117,84

18,53

19,53

18,09

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

57,89

57,83

60,87

38,95

40,95

40,88

6,49

6,94

6,35

 

 

Kviga

Heifers

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

59,85

55,11

53,84

37,09

35,56

37,74

3,61

3,55

4,25

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

17,68

16,81

16,59

11,43

11,12

11,63

1,11

1,10

1,25

 

 

Ko

Cows

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

102,80

100,29

93,45

56,72

53,63

61,61

8,39

8,02

8,89

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

32,54

31,93

30,33

17,97

17,33

19,95

2,58

2,57

2,77

 

 

Ungko

Young cattle

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

38,51

37,67

33,87

22,69

20,82

22,80

3,03

2,60

2,94

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

10,84

10,80

9,93

6,50

6,11

6,67

0,85

0,75

0,82

 

 

Summa Ko

Total cows

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

141,30

137,95

127,31

79,41

74,45

84,41

11,42

10,62

11,83

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

43,38

42,73

40,26

24,48

23,44

26,63

3,43

3,32

3,59

 

 

Summa Storboskap3

Total adult cattle

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

406,44

394,82

391,62

251,60

250,87

263,81

36,37

36,49

36,90

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

129,65

128,59

129,67

82,15

83,40

86,96

11,95

12,29

12,06

 

 

Summa Nötkreatur

Total cattle

 

 

Antal (1 000-tal)

1 000 Heads

428,22

411,02

406,03

262,14

259,79

273,58

37,65

37,70

38,17

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

133,14

131,25

132,07

83,89

84,90

88,58

12,17

12,50

12,27


1) Ålder under 2 år. Age under 2 years.
2) Ålder över 2 år. Age above 2 years.
3) I Storboskap ingår stutar, tjurar, kvigor och kor. Adult cattle includes bullocks, bulls, heifers and cows.

Anm. I summorna kan ingå vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.

Källa: Regina-slakt (Jordbruksverkets slaktdatabas).
Source: Regina-slaughter (Slaughter Database of the Swedish Board of Agriculture).