Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1811

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Slakt av nötkreatur, gris samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

6. Slaughterings of cattle, pigs and sheep within the EU (1 000 metric tonnes)

 

 

Nötkreatur

 

 

Gris

Får och lamm

Cattle

 

Pigs

Sheep and lambs

 

 

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2015

2016

2017

 

 

Belgien

Belgium

267,9

278,4

281,5

1 124,3

1 060,5

1 044,6

2,5

2,8

3,0

Bulgarien

Bulgaria

5,3

6,7

7,4

60,7

65,7

71,3

..

..

..

Cypern

Cyprus

5,0

7,7

8,3

43,4

43,9

43,6

3,4

3,0

3,1

Danmark

Denmark

120,6

129,4

124,0

1 598,7

1 566,6

1 544,3

1,8

1,6

1,5

Estland

Estonia

9,6

9,4

9,0

42,4

42,8

41,8

0,1

0,1

0,1

 

 

Finland

Finland

85,8

86,4

85,4

191,9

190,1

179,3

1,2

1,3

1,3

Frankrike

France

1 450,9

1 461,7

1 442,2

2 162,9

2 206,4

2 177,3

80,7

82,9

80,9

Grekland

Greece

41,9

40,2

44,1

90,0

93,5

81,2

54,9

53,6

51,3

Irland

Ireland

564,1

588,4

617,2

276,4

282,7

294,2

58,4

61,0

67,2

Italien

Italy

788,3

809,7

756,4

1 485,8

1 544,1

1 467,0

33,6

31,3

33,3

 

 

Kroatien

Croatia

42,3

44,4

42,2

73,0

79,9

71,4

1,0

1,1

1,3

Lettland

Latvia

17,4

17,7

16,8

29,3

31,2

33,3

0,3

0,4

0,4

Litauen

Lithuania

44,1

42,3

40,9

66,2

60,4

60,9

0,1

0,2

0,1

Luxemburg

Luxembourg

9,1

9,4

9,5

12,3

13,8

12,8

0,0

0,1

0,1

Malta

Malta

1,0

1,2

1,1

5,6

4,9

4,7

0,1

0,1

0,1

 

 

Nederländerna

Netherlands

382,5

416,1

439,3

1 456,2

1 452,8

1 452,8

13,0

12,6

12,3

Polen

Poland

471,0

501,5

558,6

1 906,1

1 963,0

1 990,5

0,6

0,5

..

Portugal

Portugal

88,6

91,1

91,1

377,5

375,4

356,5

10,5

10,1

9,5

Rumänien

Romania

44,5

57,5

59,1

330,5

337,0

328,0

9,2

8,4

10,5

Slovakien

Slovakia

8,4

8,3

8,3

45,2

48,3

49,1

0,5

..

..

 

 

Slovenien

Slovenia

33,6

35,7

35,8

20,2

22,7

21,9

0,1

0,1

0,1

Spanien

Spain

626,1

637,0

641,0

3 854,7

4 181,1

4 249,2

115,9

117,1

114,8

Storbritannien

United Kingdom

883,2

911,7

899,0

898,3

919,2

897,5

300,3

289,6

297,5

Sverige

Sweden

144,0

131,3

132,1

233,5

233,9

239,8

5,1

5,0

5,3

Tjeckien

Czech Republic

68,3

71,9

67,7

227,7

220,3

211,0

0,2

0,2

0,2

 

 

Tyskland

Germany

1 124,0

1 148,0

1 123,0

5 562,0

5 579,0

5 455,0

21,0

22,0

22,0

Ungern

Hungary

26,4

28,1

27,2

409,3

431,8

434,6

0,4

0,6

0,6

Österrike

Austria

228,8

227,4

226,1

527,8

511,5

505,4

7,0

6,4

6,8

 

 

EU-28

 

7 582,6

7 798,3

7 794,3

23 111,9

23 562,6

23 318,4

..

..

..


Källa: Eurostat.
Source: Eurostat.