Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1812

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Partihandelns invägning av ägg, Svenska äggs medlemspackerier

5. Eggs delivered to wholesalers, members of the Swedish Egg & Poultry Association

 

 

 

 

År

Jan–Okt

Okt

Okt

Okt

Year

Jan–Oct

Oct

Oct

Oct

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

105,8

120,7

118,2

100,5

98,1

..

9,9

10,0

..


Anm. År 2017 uppskattade Svenska Ägg sin marknadsandel till 85,8 %. Motsvarande andel var 86,5 % år 2016, 83 % år 2015 och 82 % år 2014.

Note: For 2017 the Swedish Egg & Poultry Association estimated their market share to 85.8 %. In 2016, 2015 and 2014 the
corresponding shares were 86.5 %, 83 % and 82 % respectively.

Källa: Svenska Ägg.
Source: Swedish Egg & Poultry Association.