Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 48 SM 1901

Animalieproduktion
Års- och månadsstatistik – 2018:11
Animal products – Annual and monthly statistics 2018:11
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Ökad slakt av främst gris och får i november

I november var den invägda kvantiteten mjölk 212 500 ton, vilket är en minskning med 3 % jämfört med statistiken för november 2017. Vid mejerierna producerades det 61 100 ton konsumtionsmjölk och 18 300 ton syrade produkter. Vidare producerades det under månaden även 8 000 ton grädde, 7 000 ton ost, 1 100 ton smör och 4 900 ton mjölkpulver.

Under november slaktades det 40 800 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 900 ton, vilket är en ökning med 1 % jämfört med siffrorna för november 2017.

Slakten av gris ökade med 6 % i förhållande till siffrorna för november 2017. Under månaden slaktades det 235 900 grisar och den totala slaktvikten var 22 000 ton.

I november slaktades det 35 200 får och lamm. Den totala slaktvikten, 690 ton, var en ökning med 10 % jämfört med samma månad förra året.

Under november vägdes 10 500 ton ägg in från Svenska Äggs medlemsföretag. Denna mängd ligger i nivå med siffrorna för november 2017. Statistik över ägginvägningen till och med november finns tillgänglig i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Siffror för den slaktade mängden fjäderfä var vid publiceringsdatumet inte tillgängliga. När uppgifterna tillgängliggörs kommer de att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.