Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1902

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan–Dec

Dec

Dec

Dec

Year

Jan–Dec

Dec

Dec

Dec

 

 

2015

2016

2017

2016

2017

2018

2016

2017

2018

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

815

785

761

785

761

754

65

64

62

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

246

242

238

242

238

229

18

19

18

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 061

1 027

999

1 027

999

983

83

83

80

 

 

Därav

Of which

 

 

> 2,0 %

353

365

362

365

362

346

30

30

28

1,0 - 2,0 %

495

468

452

468

452

451

37

38

37

< 1,0 %

213

195

185

195

185

186

15

15

15

 

 

Grädde

Cream

112,4

112,7

105,3

112,7

105,3

102,4

10,7

8,5

8,2

 

 

Ost

Cheese

90,2

87,2

82,7

87,2

82,7

81,9

6,7

6,9

7,1

 

 

Smör

Butter

16,4

16,5

16,3

16,5

16,3

15,3

1,0

0,6

1,1

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

84,0

75,9

79,0

75,9

79,0

80,6

5,9

7,2

5,0


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture