Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Mjölk, invägd vid mejeri

1. Milk delivered to dairies

 

 

 

 

År

Jan

Jan

Jan

Year

Jan

Jan

Jan

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

 

Mjölk

Milk

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

2 862

2 817

2 760

244

239

238

Fetthalt (%)

Fat content

4,24

4,21

4,20

4,25

4,25

4,27

Proteinhalt (%)

Protein content

3,45

3,47

3,46

3,50

3,48

3,53

 

Varav ekologisk

Of which organic

 

Kvantitet (1 000 ton)

Quantity

369

414

465

..

41

42

Fetthalt (%)

Fat content

..

..

4,15

..

4,16

4,26

Proteinhalt (%)

Protein content

..

..

3,38

..

3,35

3,50


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture.