Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1903

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

Jan

Jan

Jan

Year

Jan

Jan

Jan

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

785

761

754

67

65

63

 - varav ekologisk

 - of which organic

145

140

141

..

12

12

 

Syrade produkter

Acidified milk

242

238

229

20

19

19

 - varav ekologisk

 - of which organic

27

26

26

..

2

2

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 027

999

983

87

85

82

 - varav ekologisk

 - of which organic

172

166

167

..

14

14

 

Därav

Of which

 

> 2,0 %

365

362

346

31

29

29

1,0 - 2,0 %

468

452

451

40

39

37

< 1,0 %

195

185

186

16

16

16

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

> 2,0 %

42,1

41,3

41,5

..

3,4

3,4

1,0 - 2,0 %

..

..

95,1

..

8,1

8,0

< 1,0 %

..

..

30,7

..

2,7

2,6

 

Grädde

Cream

112,7

105,3

102,4

9,3

9,0

8,3

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,6

5,3

5,9

..

1,2

0,4

 

Ost

Cheese

87,2

82,7

81,8

7,9

7,1

6,9

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,2

1,7

1,6

..

0,1

0,1

 

Smör

Butter

16,5

16,3

15,3

1,4

1,5

1,4

 

Mjölkpulver

Milk powder

75,9

79,0

80,6

6,8

7,1

5,1


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture