Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Tabeller

Teckenförklaring

1. Mjölk, invägd vid mejeri

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

3a. Slakt av större husdjur vid slakteri

3b. Slakt av större husdjur vid slakteri

4. Slakt av fjäderfä vid slakteri

5. Partihandelns invägning av ägg, Svenska äggs medlemspackerier

6. Slakt av nötkreatur, gris samt får och lamm inom EU (1 000 ton)

7. Mjölkinvägning inom EU

8.a. Antal slaktade djur 2017 och 2018, 1 000-tal

8.b. Vikt av slaktade djur 2017 och 2018, 1 000 ton

9.a. Antal slaktade nötkreatur 2018, 1 000-tal

9.b. Antal slaktade grisar 2018, 1 000-tal

9.c. Antal slaktade hästar samt får och lamm 2018, 1 000-tal

10.a. Vikt av slaktade nötkreatur 2018, 1 000 ton

10.b. Vikt av slaktade grisar 2018, 1 000 ton

10.c. Vikt av slaktade hästar samt får och lamm, 1 000 ton

11.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2018, 1 000-tal

11.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek mjölkkor 2018, 1 000 ton

12.a. Antal slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2018, 1 000-tal

12.b. Vikt av slaktade djur efter besättningsstorlek am- och dikor 2018, 1 000 ton

13.a. Antal slaktade nötkreatur (1 000-tal) och antal företag som skickat nötkreatur till slakt 2018 per län och storleksgrupp åkermark

13.b. Antal slaktade grisar (1 000-tal) och antal företag som skickat gris till slakt 2018 per län och storleksgrupp åkermark

13.c. Antal slaktade får och lamm (1 000-tal) och antal företag som skickat får och lamm till slakt 2018 per län och storleksgrupp åkermark

 

Teckenförklaring

Explanation of symbols

Noll

Zero

0
0,0

Mindre än 0,5
Mindre än 0,05

Less than 0.5
Less than 0.05

..

Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges

Data not available

.

Uppgift kan inte förekomma

Not applicable

*

Preliminär uppgift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to an LBR-holding.