Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.b. Vikt av slaktade djur 2017 och 2018, 1 000 ton

8.b. Weight of slaughtered animals 2017 and 2018, 1 000 tonnes

 

2017

 

2018

 

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

 

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

Län

Stockholms

1,31

2,59

0,15

1,52

2,50

0,18

Uppsala

3,71

3,74

0,18

3,76

3,80

0,19

Södermanlands

4,55

8,53

0,23

4,42

9,93

0,21

Östergötlands

9,22

16,05

0,39

9,47

16,60

0,43

Jönköpings

10,52

0,75

0,26

11,19

0,87

0,27

Kronobergs

5,38

1,21

0,15

5,42

1,31

0,17

Kalmar

13,45

12,20

0,35

13,73

13,26

0,39

Gotlands

6,37

6,69

0,69

6,90

6,65

0,75

Blekinge

2,67

8,27

0,17

2,71

8,69

0,19

Skåne

20,65

71,64

0,71

21,51

75,16

0,77

Hallands

8,06

25,16

0,25

8,15

25,71

0,28

Västra Götalands

23,16

50,10

0,70

23,27

51,06

0,72

Värmlands

4,03

7,76

0,12

4,59

7,69

0,12

Örebro

3,31

9,38

0,19

3,39

9,23

0,18

Västmanlands

1,96

7,52

0,10

2,10

7,89

0,08

Dalarnas

2,62

0,78

0,11

2,82

0,76

0,14

Gävleborgs

3,30

1,62

0,13

3,52

1,75

0,12

Västernorrlands

1,68

0,52

0,04

1,92

0,66

0,05

Jämtlands

1,81

0,25

0,05

1,96

0,34

0,06

Västerbottens

2,81

1,85

0,06

2,70

1,96

0,07

Norrbottens

1,08

1,95

0,03

1,14

2,13

0,04

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

9,07

50,33

0,29

9,56

52,77

0,30

Götalands mellanbygder

26,36

55,25

1,26

27,48

56,28

1,37

Götalands norra slättbygder

16,82

58,21

0,41

16,70

59,37

0,45

Svealands slättbygder

15,66

36,08

0,80

16,09

37,76

0,80

Götalands skogsbygder

45,49

26,71

1,63

46,75

29,20

1,78

Mellersta Sveriges skogsbygder

7,16

5,04

0,34

7,99

4,96

0,32

Nedre Norrland

6,97

3,15

0,22

7,48

3,53

0,26

Övre Norrland

4,15

3,80

0,10

4,12

4,09

0,12

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

2,55

50,08

0,34

3,77

51,30

0,40

2,1 - 5,0

0,45

2,00

0,26

0,53

2,50

0,25

5,1 - 10,0

1,49

1,90

0,50

1,39

2,19

0,54

10,1 - 20,0

4,47

2,04

0,71

4,29

1,78

0,75

20,1 - 30,0

4,90

2,93

0,47

4,76

2,24

0,57

30,1 - 50,0

11,06

6,74

0,71

11,51

7,05

0,71

50,1 - 100,0

29,08

20,27

1,10

29,18

21,03

1,12

100,0 -

77,67

152,61

0,95

80,74

159,88

1,06

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

2,26

45,29

0,18

3,51

44,66

0,23

2,1 - 5,0

0,13

4,14

0,11

0,11

5,67

0,11

5,1 - 10,0

0,76

2,38

0,36

0,68

2,88

0,40

10,1 - 20,0

2,55

1,39

0,64

2,43

1,56

0,68

20,1 - 30,0

3,48

2,93

0,50

3,27

1,77

0,50

30,1 - 50,0

8,22

6,88

0,65

8,07

7,50

0,73

50,1 - 100,0

24,82

20,88

1,11

25,17

20,34

1,19

100,0 -

89,44

154,67

1,51

92,93

163,58

1,57

Okänd

0,47

2,34

0,22

0,71

1,84

0,22

Hela Riket

132,13

240,92

5,27

 

136,89

249,80

5,62


Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.
Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to an LBR-holding.