Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9.b. Antal slaktade grisar 2018, 1 000-tal

9.b. Number of slaughtered pigs 2018, 1 000 heads

Område

Slaktgris

Sugga

Galt

Unggris

Unggalt

 

Summa Gris

Län

Stockholms

25,41

0,14

..

0,06

0,15

25,95

Uppsala

38,17

1,70

0,03

0,15

0,10

40,16

Södermanlands

103,67

1,08

0,02

0,05

0,88

106,14

Östergötlands

170,46

1,39

0,07

0,16

1,19

174,35

Jönköpings

8,50

0,15

0,12

..

..

8,78

Kronobergs

12,58

0,66

0,03

0,02

0,10

13,41

Kalmar

135,00

2,13

0,04

0,05

1,17

139,24

Gotlands

65,50

1,75

0,02

0,11

3,33

70,71

Blekinge

90,54

0,71

0,02

0,16

0,52

91,96

Skåne

769,79

19,38

0,32

3,19

6,78

799,61

Hallands

265,21

5,06

0,13

0,58

2,05

273,26

Västra Götalands

525,49

6,20

0,12

0,37

1,64

537,27

Värmlands

81,38

0,92

0,02

0,03

0,35

82,70

Örebro

96,69

0,39

0,01

0,12

0,33

98,92

Västmanlands

79,93

2,70

0,03

0,35

0,65

83,68

Dalarnas

6,29

0,41

0,01

0,04

1,25

8,00

Gävleborgs

17,97

0,01

..

0,02

1,00

19,00

Västernorrlands

6,55

0,23

..

..

0,23

7,03

Jämtlands

3,02

0,02

..

..

..

3,57

Västerbottens

20,02

0,39

..

..

0,05

20,47

Norrbottens

22,56

0,35

..

..

..

22,91

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

538,05

12,82

0,25

2,76

5,42

559,58

Götalands mellanbygder

577,30

12,43

0,18

0,86

6,58

597,80

Götalands norra slättbygder

611,96

6,67

0,14

0,50

2,41

625,79

Svealands slättbygder

391,01

6,47

0,09

0,75

2,25

402,55

Götalands skogsbygder

298,75

5,21

0,27

0,51

2,31

308,00

Mellersta Sveriges skogsbygder

49,59

1,03

0,03

0,06

1,33

52,11

Nedre Norrland

35,48

0,42

..

..

1,95

37,90

Övre Norrland

42,60

0,74

..

..

0,05

43,41

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

526,20

9,39

0,25

1,27

3,74

543,86

2,1 - 5,0

20,66

3,45

0,07

0,16

0,08

24,44

5,1 - 10,0

22,19

0,66

0,04

0,05

0,10

23,06

10,1 - 20,0

17,96

0,26

0,01

0,04

0,06

18,37

20,1 - 30,0

21,73

0,67

0,03

..

0,14

22,92

30,1 - 50,0

69,33

2,18

0,07

..

0,40

72,69

50,1 - 100,0

211,62

5,02

0,10

0,44

3,66

221,47

100,0 -

1 655,04

24,16

0,40

3,32

14,11

1 700,33

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

457,35

9,07

0,25

1,22

3,17

473,96

2,1 - 5,0

59,66

0,30

0,01

0,12

0,24

60,33

5,1 - 10,0

29,16

0,60

0,05

..

0,43

30,31

10,1 - 20,0

15,47

0,28

0,02

0,05

0,05

16,02

20,1 - 30,0

16,81

0,80

0,03

..

0,14

17,88

30,1 - 50,0

73,49

2,22

0,06

0,19

0,37

77,08

50,1 - 100,0

199,27

8,04

0,14

0,44

3,38

211,94

100,0 -

1 693,52

24,49

0,43

3,39

14,50

1 739,62

Okänd

18,32

0,33

0,21

0,03

0,14

19,04

Hela Riket

2018

2 563,05

46,11

1,18

5,50

22,42

2 646,17

2017

2 495,76

46,63

1,31

6,47

22,49

2 578,63

2016

2 450,58

49,54

1,26

7,80

21,90

 

2 531,49


Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.
Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to an LBR-holding.