Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.b. Vikt av slaktade grisar 2018, 1 000 ton

10.b. Weight of slaughtered pigs 2018, 1 000 tonnes

Område

Slaktgris

Sugga

Galt

Unggris

Unggalt

 

Summa Gris

Län

Stockholms

2,43

0,03

..

0,00

0,01

2,50

Uppsala

3,48

0,30

0,00

0,00

0,01

3,80

Södermanlands

9,59

0,19

0,00

0,00

0,08

9,93

Östergötlands

16,03

0,27

0,01

0,01

0,11

16,60

Jönköpings

0,82

0,03

0,02

..

..

0,87

Kronobergs

1,18

0,12

0,00

0,00

0,01

1,31

Kalmar

12,63

0,38

0,01

0,00

0,11

13,26

Gotlands

6,01

0,33

0,00

0,00

0,30

6,65

Blekinge

8,51

0,12

0,00

0,00

0,05

8,69

Skåne

70,96

3,44

0,05

0,09

0,59

75,16

Hallands

24,54

0,91

0,02

0,02

0,18

25,71

Västra Götalands

49,12

1,19

0,02

0,01

0,15

51,06

Värmlands

7,47

0,18

0,00

0,00

0,03

7,69

Örebro

8,89

0,07

0,00

0,01

0,03

9,23

Västmanlands

7,31

0,49

0,00

0,02

0,06

7,89

Dalarnas

0,57

0,08

0,00

0,00

0,11

0,76

Gävleborgs

1,65

0,00

..

0,00

0,09

1,75

Västernorrlands

0,60

0,04

..

..

0,02

0,66

Jämtlands

0,29

0,00

..

..

..

0,34

Västerbottens

1,88

0,07

..

..

0,00

1,96

Norrbottens

2,06

0,06

..

..

..

2,13

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

49,84

2,30

0,04

0,07

0,47

52,77

Götalands mellanbygder

53,35

2,21

0,03

0,02

0,59

56,28

Götalands norra slättbygder

57,16

1,28

0,02

0,02

0,22

59,37

Svealands slättbygder

36,01

1,17

0,01

0,03

0,20

37,76

Götalands skogsbygder

27,85

0,92

0,04

0,02

0,21

29,20

Mellersta Sveriges skogsbygder

4,63

0,19

0,00

0,00

0,12

4,96

Nedre Norrland

3,27

0,08

..

..

0,18

3,53

Övre Norrland

3,95

0,13

..

..

0,00

4,09

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

48,70

1,69

0,04

0,03

0,33

51,30

2,1 - 5,0

1,87

0,60

0,01

0,00

0,01

2,50

5,1 - 10,0

2,05

0,12

0,00

0,00

0,01

2,19

10,1 - 20,0

1,71

0,05

0,00

..

0,01

1,78

20,1 - 30,0

2,07

0,12

0,00

..

0,01

2,24

30,1 - 50,0

6,50

0,39

0,01

0,00

0,04

7,05

50,1 - 100,0

19,67

0,90

0,02

0,01

0,33

21,03

100,0 -

153,48

4,42

0,07

0,10

1,27

159,88

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

42,19

1,63

0,04

0,03

0,28

44,66

2,1 - 5,0

5,58

0,06

0,00

0,00

0,02

5,67

5,1 - 10,0

2,72

0,11

0,00

..

0,04

2,88

10,1 - 20,0

1,48

0,05

0,00

0,00

0,00

1,56

20,1 - 30,0

1,60

0,14

0,00

..

0,01

1,77

30,1 - 50,0

6,93

0,39

0,01

0,01

0,03

7,50

50,1 - 100,0

18,47

1,42

0,02

0,01

0,30

20,34

100,0 -

157,07

4,48

0,07

0,11

1,31

163,58

Okänd

1,73

0,06

0,03

0,00

0,01

1,84

Hela Riket

2018

237,78

8,35

0,19

0,17

2,01

249,80

2017

229,07

8,44

0,20

0,20

2,00

240,92

2016

222,00

8,83

0,19

0,24

1,93

 

233,26


Anm. I summorna ingår vissa mindre djurslag som inte redovisas i denna tabell. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

Note: The totals may include minor groups which are not presented separately in this table. Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.
Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to an LBR-holding.