Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10.c. Vikt av slaktade hästar samt får och lamm, 1 000 ton

10.c. Weight of slaughtered horses, sheep and lambs, 1 000 tonnes

Område

Häst

 

Tackor och baggar

Lamm

 

Summa Får och lamm

Län

Stockholms

-

0,04

0,13

0,18

Uppsala

-

0,05

0,14

0,19

Södermanlands

-

0,04

0,17

0,21

Östergötlands

-

0,09

0,34

0,43

Jönköpings

-

0,06

0,21

0,27

Kronobergs

-

0,04

0,14

0,17

Kalmar

-

0,09

0,30

0,39

Gotlands

-

0,16

0,60

0,75

Blekinge

-

0,04

0,15

0,19

Skåne

-

0,14

0,63

0,77

Hallands

-

0,06

0,23

0,28

Västra Götalands

-

0,15

0,57

0,72

Värmlands

-

0,03

0,10

0,12

Örebro

-

0,03

0,14

0,18

Västmanlands

-

0,02

0,06

0,08

Dalarnas

-

0,03

0,11

0,14

Gävleborgs

-

0,03

0,09

0,12

Västernorrlands

-

0,01

0,04

0,05

Jämtlands

-

0,01

0,04

0,06

Västerbottens

-

0,02

0,05

0,07

Norrbottens

-

0,01

0,03

0,04

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

-

0,06

0,25

0,30

Götalands mellanbygder

-

0,28

1,09

1,37

Götalands norra slättbygder

-

0,09

0,36

0,45

Svealands slättbygder

-

0,18

0,62

0,80

Götalands skogsbygder

-

0,36

1,42

1,78

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

0,07

0,25

0,32

Nedre Norrland

-

0,06

0,20

0,26

Övre Norrland

-

0,03

0,09

0,12

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

-

0,10

0,31

0,40

2,1 - 5,0

-

0,06

0,19

0,25

5,1 - 10,0

-

0,12

0,41

0,54

10,1 - 20,0

-

0,16

0,59

0,75

20,1 - 30,0

-

0,12

0,46

0,57

30,1 - 50,0

-

0,14

0,56

0,71

50,1 - 100,0

-

0,21

0,90

1,12

100,0 -

-

0,21

0,85

1,06

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

-

0,05

0,17

0,23

2,1 - 5,0

-

0,03

0,08

0,11

5,1 - 10,0

-

0,10

0,29

0,40

10,1 - 20,0

-

0,15

0,53

0,68

20,1 - 30,0

-

0,11

0,39

0,50

30,1 - 50,0

-

0,14

0,58

0,73

50,1 - 100,0

-

0,24

0,95

1,19

100,0 -

-

0,30

1,27

1,57

Okänd

0,60

0,07

0,15

0,22

Hela Riket

2018

0,60

1,19

4,43

5,62

2017

0,64

1,06

4,21

5,27

2016

0,76

 

0,95

4,09

 

5,05


Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.
Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to an LBR-holding.