Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

Year

 

Jan–Feb

Feb

Feb

Feb

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

785

761

754

131

125

124

64

60

61

 - varav ekologisk

 - of which organic

145

140

141

..

23

24

..

11

12

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

242

238

229

39

37

37

19

18

18

 - varav ekologisk

 - of which organic

27

26

26

..

4

4

..

2

2

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 027

999

983

170

162

161

83

77

79

 - varav ekologisk

 - of which organic

172

166

167

..

27

28

..

13

14

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

365

362

346

60

57

57

29

27

28

1,0 - 2,0 %

468

452

451

78

75

74

38

36

36

< 1,0 %

195

185

186

32

31

31

16

15

15

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

42,1

41,3

41,5

..

6,5

6,8

..

3,1

3,4

1,0 - 2,0 %

..

..

95,1

..

15,4

15,9

..

7,3

7,9

< 1,0 %

..

..

30,7

..

5,1

5,1

..

2,4

2,5

 

 

Grädde

Cream

112,7

105,3

102,4

18,6

17,7

16,4

9,3

8,7

8,1

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,6

5,3

5,9

..

1,6

0,8

..

0,4

0,4

 

 

Ost

Cheese

87,2

82,7

81,8

14,4

13,9

13,6

6,5

6,8

6,7

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,2

1,7

1,6

..

0,3

0,3

..

0,1

0,1

 

 

Smör

Butter

16,5

16,3

15,3

2,9

2,6

2,4

1,5

1,1

1,0

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

75,9

79,0

80,3

12,9

14,1

9,7

6,1

7,0

4,7


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture