Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.a. Antal slaktade nötkreatur (1 000-tal) och antal företag som skickat nötkreatur till slakt 2018 per län och storleksgrupp åkermark

13.a. Number of slaughtered cattle (1 000 heads) and number of holdings that sent cattle to slaughter 2018 by county and size group of arable land

Län

Storleksgrupp åkermark

-2,0

2,1 -
5,0

5,1 -
10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,1 -

 

Okänt

 

Summa

Stockholm

Antal nötkreatur

0,15

0,02

0,07

0,23

0,14

0,54

0,86

2,88

.

4,90

Antal företag

11

3

16

30

22

46

47

76

.

251

Uppsala

Antal nötkreatur

0,32

0,04

0,16

0,37

0,40

0,80

2,53

7,87

.

12,48

Antal företag

14

8

18

35

33

62

114

169

.

453

Södermanland

Antal nötkreatur

0,07

0,03

0,09

0,11

0,15

0,50

1,92

10,81

.

13,66

Antal företag

9

5

15

20

18

47

98

148

.

360

Östergötland

Antal nötkreatur

2,45

0,09

0,27

0,70

0,73

2,17

6,66

16,39

.

29,46

Antal företag

29

16

34

63

66

119

191

229

.

747

Jönköping

Antal nötkreatur

0,55

0,16

0,62

2,12

2,40

5,30

10,65

13,08

.

34,87

Antal företag

27

44

116

250

167

235

284

161

.

1 284

Kronoberg

Antal nötkreatur

0,35

0,16

0,33

1,08

1,28

2,26

3,48

7,96

.

16,89

Antal företag

26

33

62

127

95

125

105

85

.

658

Kalmar

Antal nötkreatur

0,58

0,10

0,47

1,00

1,00

2,36

8,72

28,11

.

42,34

Antal företag

21

17

41

109

79

139

227

260

.

893

Gotland

Antal nötkreatur

..

-

..

0,05

0,10

0,65

2,61

16,82

.

20,45

Antal företag

..

-

..

10

10

46

116

180

.

372

Blekinge

Antal nötkreatur

0,18

0,12

0,18

0,65

0,56

1,32

2,37

2,91

.

8,29

Antal företag

15

24

45

69

45

60

57

28

.

343

Skåne

Antal nötkreatur

1,94

0,40

1,14

3,06

2,76

6,98

16,25

32,14

.

64,66

Antal företag

74

65

126

221

178

247

329

305

.

1 545

Halland

Antal nötkreatur

0,77

0,13

0,18

0,62

0,84

2,19

4,04

16,36

.

25,13

Antal företag

27

12

32

87

71

96

117

155

.

597

Västra
Götaland

Antal nötkreatur

2,83

0,19

0,66

2,10

2,52

6,20

15,22

43,17

.

72,88

Antal företag

60

41

136

284

242

373

542

572

.

2 250

Värmland

Antal nötkreatur

0,67

0,02

0,03

0,15

0,31

0,50

1,96

10,15

.

13,80

Antal företag

12

4

11

23

35

67

92

145

.

389

Örebro

Antal nötkreatur

0,32

0,21

0,05

0,33

0,11

0,68

2,03

6,73

.

10,47

Antal företag

11

6

9

36

20

45

83

111

.

321

Västmanland

Antal nötkreatur

0,20

..

..

0,07

0,09

0,19

0,82

5,91

.

7,30

Antal företag

6

..

..

12

17

24

45

63

.

172

Dalarna

Antal nötkreatur

0,28

0,02

0,03

0,26

0,18

0,64

2,29

5,12

.

8,83

Antal företag

15

4

11

45

28

60

98

86

.

347

Gävleborg

Antal nötkreatur

0,15

0,02

0,11

0,28

0,44

0,67

2,08

7,86

.

11,61

Antal företag

6

3

14

41

46

72

111

133

.

426

Västernorrland

Antal nötkreatur

..

..

0,04

0,18

0,21

0,73

1,35

3,73

.

6,26

Antal företag

..

..

11

24

28

59

80

86

.

292

Jämtland

Antal nötkreatur

0,12

0,02

0,04

0,12

0,26

0,69

1,52

3,91

.

6,68

Antal företag

5

5

11

24

33

53

88

94

.

313

Västerbotten

Antal nötkreatur

0,14

..

..

0,06

0,13

0,47

1,60

6,12

.

8,53

Antal företag

6

..

..

12

18

45

101

161

.

352

Norrbotten

Antal nötkreatur

..

..

..

0,02

0,03

0,07

0,92

2,84

.

3,90

Antal företag

..

..

..

4

4

6

41

62

.

121

Okänd

Antal nötkreatur

.

.

.

.

.

.

.

.

2,35

2,35

Antal företag

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hela riket

Antal nötkreatur

12,30

1,74

4,51

13,53

14,63

35,91

89,86

250,88

2,35

425,72

Antal företag

387

296

721

1 526

1 255

2 026

2 966

3 309

 

.

 

12 486


Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.