Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13.b. Antal slaktade grisar (1 000-tal) och antal företag som skickat gris till slakt 2018 per län och storleksgrupp åkermark

13.a. Number of slaughtered pigs (1 000 heads) and number of holdings that sent pigs to slaughter 2018 by county and size group of arable land

Län

Storleksgrupp åkermark

-2,0

2,1 -
5,0

5,1 -
10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,1 -

 

Okänt

 

Summa

Stockholm

Antal grisar

5,66

-

-

-

..

-

2,13

18,16

.

25,95

Antal företag

6

-

-

-

..

-

5

4

.

16

Uppsala

Antal grisar

1,26

..

2,84

..

..

..

-

27,57

.

40,16

Antal företag

3

..

4

..

..

..

-

16

.

29

Södermanland

Antal grisar

49,86

-

-

-

..

..

..

52,01

.

106,14

Antal företag

4

-

-

-

..

..

..

17

.

25

Östergötland

Antal grisar

9,52

..

0,02

..

..

7,02

12,51

145,26

.

174,35

Antal företag

4

..

4

..

..

3

9

35

.

59

Jönköping

Antal grisar

..

..

..

0,19

4,50

-

0,50

..

.

8,78

Antal företag

..

..

..

4

3

-

4

..

.

17

Kronoberg

Antal grisar

..

0,08

..

..

0,68

0,33

2,50

9,71

.

13,41

Antal företag

..

4

..

..

4

3

3

6

.

25

Kalmar

Antal grisar

6,90

-

1,41

-

1,85

8,05

20,71

100,32

.

139,24

Antal företag

6

-

4

-

3

5

15

25

.

58

Gotland

Antal grisar

..

-

-

-

-

-

19,95

50,52

.

70,71

Antal företag

..

-

-

-

-

-

13

16

.

30

Blekinge

Antal grisar

19,75

0,01

..

..

-

..

39,02

32,43

.

91,96

Antal företag

3

3

..

..

-

..

13

7

.

29

Skåne

Antal grisar

236,36

3,58

2,01

4,40

1,46

29,01

46,74

476,06

.

799,61

Antal företag

56

11

13

19

15

26

43

108

.

291

Halland

Antal grisar

50,15

5,84

5,72

0,37

1,77

7,82

29,77

171,82

.

273,26

Antal företag

9

4

9

8

11

12

26

59

.

138

Västra
Götaland

Antal grisar

148,20

8,18

3,48

12,77

1,71

12,59

20,48

329,87

.

537,27

Antal företag

26

3

5

4

3

15

19

90

.

165

Värmland

Antal grisar

..

..

6,76

..

-

..

..

52,07

.

82,70

Antal företag

..

..

5

..

-

..

..

21

.

34

Örebro

Antal grisar

-

..

-

..

..

..

..

91,22

.

98,92

Antal företag

-

..

-

..

..

..

..

22

.

28

Västmanland

Antal grisar

-

-

-

..

..

..

..

81,01

.

83,68

Antal företag

-

-

-

..

..

..

..

23

.

28

Dalarna

Antal grisar

..

..

..

0,01

..

..

1,71

5,65

.

8,00

Antal företag

..

..

..

3

..

..

3

3

.

19

Gävleborg

Antal grisar

..

..

-

0,07

0,01

..

0,61

17,83

.

19,00

Antal företag

..

..

-

3

4

..

5

11

.

28

Västernorrland

Antal grisar

..

-

..

..

..

..

6,21

-

.

7,03

Antal företag

..

-

..

..

..

..

5

-

.

11

Jämtland

Antal grisar

-

..

..

..

..

..

1,10

1,84

.

3,57

Antal företag

-

..

..

..

..

..

3

5

.

15

Västerbotten

Antal grisar

-

-

..

..

0,16

..

7,46

12,78

.

20,47

Antal företag

-

-

..

..

3

..

4

7

.

19

Norrbotten

Antal grisar

-

-

..

-

..

-

..

20,77

.

22,91

Antal företag

-

-

..

-

..

-

..

4

.

9

Okänd

Antal grisar

.

.

.

.

.

.

.

.

19,04

19,04

Antal företag

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hela riket

Antal grisar

543,86

24,44

23,06

18,37

22,92

72,69

221,47

1 700,33

19,04

2 646,17

Antal företag

128

37

54

55

59

81

178

481

 

.

 

1 073


Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.
Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to an LBR-holding.