Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

13.c. Antal slaktade får och lamm (1 000-tal) och antal företag som skickat får och lamm till slakt 2018 per län och storleksgrupp åkermark

13.c. Number of slaughtered sheep and lambs (1 000 heads) and number of holdings that sent sheep and lambs to slaughter 2018 by county and size group of arable land

Län

Storleksgrupp åkermark

-2,0

2,1 -
5,0

5,1 -
10,0

10,1 - 20,0

20,1 - 30,0

30,1 - 50,0

50,1 - 100,0

100,1 -

 

Okänt

 

Summa

Stockholm

Antal får och lamm

1,63

0,19

1,07

1,26

0,67

1,22

1,01

1,97

.

9,03

Antal företag

44

11

31

37

20

21

17

27

.

208

Uppsala

Antal får och lamm

0,55

0,62

1,04

1,53

1,25

1,06

1,79

1,28

.

9,13

Antal företag

21

28

37

37

24

24

23

25

.

219

Södermanland

Antal får och lamm

0,39

0,13

0,89

1,28

1,36

1,39

2,83

2,81

.

11,07

Antal företag

19

7

38

33

15

24

19

36

.

191

Östergötland

Antal får och lamm

2,09

0,91

2,12

3,62

2,31

3,29

4,12

3,25

.

21,70

Antal företag

50

29

50

67

38

45

46

45

.

370

Jönköping

Antal får och lamm

0,77

1,56

2,64

2,89

1,99

2,25

1,87

0,21

.

14,16

Antal företag

36

73

71

67

22

26

16

6

.

317

Kronoberg

Antal får och lamm

..

1,31

1,75

1,32

1,83

0,99

1,12

..

.

9,08

Antal företag

..

55

49

32

14

14

12

..

.

213

Kalmar

Antal får och lamm

2,07

1,05

1,92

2,73

2,00

2,07

3,15

3,95

.

18,94

Antal företag

59

44

63

60

29

31

32

31

.

349

Gotland

Antal får och lamm

1,70

0,27

1,01

2,02

2,05

5,05

9,92

13,53

.

35,55

Antal företag

21

12

23

29

30

52

64

48

.

279

Blekinge

Antal får och lamm

0,99

0,63

1,35

2,42

0,84

0,48

1,95

0,82

.

9,48

Antal företag

36

29

27

40

12

9

11

12

.

176

Skåne

Antal får och lamm

4,48

1,64

3,13

5,14

3,69

5,45

8,71

5,17

.

37,40

Antal företag

132

80

115

101

37

48

64

58

.

635

Halland

Antal får och lamm

0,83

0,80

1,49

2,08

2,20

1,47

1,43

3,79

.

14,09

Antal företag

35

37

49

48

24

19

15

26

.

253

Västra
Götaland

Antal får och lamm

3,00

2,75

5,05

6,10

4,30

3,67

6,12

5,78

.

36,78

Antal företag

102

137

195

156

79

68

72

72

.

881

Värmland

Antal får och lamm

0,41

0,17

0,56

0,89

0,97

0,98

1,44

1,08

.

6,50

Antal företag

14

9

30

30

19

17

16

20

.

155

Örebro

Antal får och lamm

0,42

0,43

0,77

0,94

0,60

0,75

2,23

2,76

.

8,89

Antal företag

12

15

22

25

17

10

16

20

.

137

Västmanland

Antal får och lamm

0,31

0,08

0,26

0,45

0,20

0,41

0,80

1,73

.

4,24

Antal företag

13

5

14

18

7

10

15

9

.

91

Dalarna

Antal får och lamm

0,19

0,30

0,52

0,96

0,75

1,38

1,54

1,44

.

7,07

Antal företag

8

15

30

30

12

18

18

11

.

142

Gävleborg

Antal får och lamm

0,22

0,11

0,69

0,86

0,77

1,05

2,12

0,46

.

6,28

Antal företag

10

9

29

31

20

22

24

9

.

154

Västernorrland

Antal får och lamm

0,07

0,04

0,33

0,45

0,10

0,46

0,68

0,17

.

2,29

Antal företag

4

3

19

15

3

9

14

5

.

72

Jämtland

Antal får och lamm

0,03

0,08

0,44

0,25

0,25

0,72

0,50

0,70

.

2,97

Antal företag

3

8

14

11

4

11

6

5

.

62

Västerbotten

Antal får och lamm

0,14

0,16

0,22

0,58

0,26

0,50

0,91

0,45

.

3,21

Antal företag

7

6

14

23

8

9

9

7

.

83

Norrbotten

Antal får och lamm

..

0,10

0,48

0,35

0,16

0,31

0,38

..

.

1,87

Antal företag

..

4

16

12

3

6

5

..

.

49

Okänd

Antal får och lamm

.

.

.

.

.

.

.

.

11,35

11,35

Antal företag

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hela riket

Antal får och lamm

21,01

13,32

27,71

38,13

28,54

34,94

54,63

51,46

11,35

281,09

Antal företag

663

616

936

902

437

493

514

475

 

.

 

5 036


Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.
Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to an LBR-holding.