Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1904

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8.a. Antal slaktade djur 2017 och 2018, 1 000-tal

8.a. Number of slaughtered animals 2017 and 2018, 1 000 heads

 

2017

 

2018

 

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

 

Nötkreatur

Gris

Får och lamm

Län

Stockholms

4,14

26,05

7,65

4,90

25,95

9,03

Uppsala

12,30

40,38

8,78

12,48

40,16

9,13

Södermanlands

13,89

90,43

12,00

13,66

106,14

11,07

Östergötlands

28,36

173,12

19,73

29,46

174,35

21,70

Jönköpings

32,15

7,50

13,19

34,87

8,78

14,16

Kronobergs

16,42

12,50

7,79

16,89

13,41

9,08

Kalmar

41,11

129,45

17,26

42,34

139,24

18,94

Gotlands

18,69

70,79

33,28

20,45

70,71

35,55

Blekinge

8,02

88,87

7,97

8,29

91,96

9,48

Skåne

61,28

770,20

33,36

64,66

799,61

37,40

Hallands

24,82

268,67

12,35

25,13

273,26

14,09

Västra Götalands

71,67

535,29

34,86

72,88

537,27

36,78

Värmlands

11,99

82,98

6,31

13,80

82,70

6,50

Örebro

10,15

100,97

9,45

10,47

98,92

8,89

Västmanlands

6,81

81,36

5,22

7,30

83,68

4,24

Dalarnas

8,11

8,29

5,77

8,83

8,00

7,07

Gävleborgs

10,76

18,03

6,55

11,61

19,00

6,28

Västernorrlands

5,37

5,61

1,87

6,26

7,03

2,29

Jämtlands

6,09

2,67

2,56

6,68

3,57

2,97

Västerbottens

8,90

19,23

3,13

8,53

20,47

3,21

Norrbottens

3,72

21,61

1,61

3,90

22,91

1,87

Produktionsområde

Götalands södra slättbygder

28,02

538,58

13,81

29,71

559,58

14,74

Götalands mellanbygder

78,43

591,02

60,55

82,40

597,80

65,62

Götalands norra slättbygder

52,40

623,08

19,82

52,63

625,79

22,20

Svealands slättbygder

49,58

385,68

40,93

51,45

402,55

41,15

Götalands skogsbygder

138,25

286,83

81,81

144,43

308,00

90,62

Mellersta Sveriges skogsbygder

21,89

53,53

17,14

24,68

52,11

16,56

Nedre Norrland

22,54

34,38

11,25

24,48

37,90

12,81

Övre Norrland

13,63

40,90

5,35

13,59

43,41

6,04

Storleksgrupp åker, hektar

- 2,0

8,06

534,81

17,53

12,30

543,86

21,01

2,1 - 5,0

1,42

21,69

13,65

1,74

24,44

13,32

5,1 - 10,0

4,65

17,98

25,80

4,51

23,06

27,71

10,1 - 20,0

13,81

21,94

36,03

13,53

18,37

38,13

20,1 - 30,0

15,04

30,89

23,41

14,63

22,92

28,54

30,1 - 50,0

33,54

70,42

34,53

35,91

72,69

34,94

50,1 - 100,0

88,52

213,71

53,45

89,86

221,47

54,63

100,0 -

239,70

1 642,57

46,26

250,88

1 700,33

51,46

Storleksgrupp jordbruksmark, hektar

- 2,0

7,14

483,54

9,19

11,43

473,96

11,66

2,1 - 5,0

0,41

45,25

5,87

0,35

60,33

5,82

5,1 - 10,0

2,41

25,34

18,90

2,22

30,31

20,68

10,1 - 20,0

7,82

14,86

32,67

7,76

16,02

34,73

20,1 - 30,0

10,96

30,73

24,76

10,21

17,88

25,17

30,1 - 50,0

25,06

71,62

32,00

25,41

77,08

36,30

50,1 - 100,0

75,55

218,01

53,63

77,30

211,94

58,34

100,0 -

275,38

1 664,67

73,64

288,69

1 739,62

77,03

Okänd

1,48

24,63

11,31

2,35

19,04

11,35

Hela Riket

406,21

2 578,63

261,98

 

425,72

2 646,17

281,09


Anm. Värdena avser slakt av husdjur för humankonsumtion vid slakterier och inkluderar ej djur som slaktas för andra syften, kasseras eller hemslaktas.
Okänd hänvisar till slaktade djur som inte kan kopplas till ett LBR-företag.

Note: Values refer to slaughter of animals for human consumption at slaughterhouses and do not include animals that are slaughtered for other purposes, discarded or slaughtered at other locations.
Okänd (Unknown) refer to slaughtered animals that cannot be linked to an LBR-holding.