Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Statistiken med kommentarer

Fördelning av den totala slakten
Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri
Utvecklingen av slakt av nöt
Utvecklingen av slakt av gris
Utvecklingen av slakt av får och lamm
Utvecklingen av slakt av fjäderfä
Invägningen av ägg

I detta Statistiska meddelande redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Uppdaterade siffror

Statistik på slakten av kalkon har uppdaterats med nya slaktvikter för perioden 2018–2019. De nya slaktvikterna gör att slaktvikten av kalkon ökar med ungefär 20 ton varje månad och med 250 ton för helåret 2018.

Tabell 6, Slakt av nötkreatur, gris samt får och lamm inom EU, är uppdaterad med siffror för 2018.

Fördelning av den totala slakten

I mars 2019 uppgick slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 46 900 ton. Största andelen, 45 % av den totala slaktvikten, utgjordes av slakten av gris. Ungefär 30 % av slakten bestod av fjäderfä, följt av nötkreatur, 25 %. Slakten av får och lamm stod för en mindre del av den totala slaktvikten.

Figur A. Andel av den totala slaktvikten (mars 2019)

Figure A. Share of the total slaughter weight (March 2019)

 

Invägningen av mjölk och produktion vid mejeri

Knappt 240 600 ton mjölk vägdes in vid mejerierna i mars 2019. Knappt 18 %, eller 42 400 ton, av invägningen bestod av ekologisk mjölk. Jämfört med mars 2018 minskade den totala mjölkinvägningen med 1 % medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med ungefär 1 %.

Efter det första kvartalet 2019 ligger den totala mjölkinvägningen knappt under mätningen vid samma tidpunkt förra året medan den ekologiska mjölkinvägningen ligger 1 % över mätningen från förra året.

Under månaden producerades det 62 400 ton konsumtionsmjölk och 18 700 ton syrade produkter. Ekologiska produkter utgjorde för månaden 19 %, eller 12 000 ton, av producerad konsumtionsmjölk och 11 %, eller 2 000 ton, av producerade syrade produkter.

Jämfört med mars 2018 producerades det 5 % mindre konsumtionsmjölk och 1 % mindre ekologisk konsumtionsmjölk. Produktionen av syrade produkter minskade med 5 % medan produktionen av ekologiska syrade produkter minskade med 14 %.

Det producerades under månaden även 8 200 ton grädde, 7 200 ton ost, 1 300 ton smör och 4 800 ton mjölkpulver. Ekologiska produkter utgjorde 5 %, eller 410 ton, av producerad grädde och knappt 2 %, eller 120 ton, av producerad ost.

Produktionen av mjölkpulver minskade med 30 % jämfört med mars 2018. Övriga produkter som minskade var grädde och smör med 9 respektive 1 % lägre produktion i mars jämfört med samma månad förra året. Ost var den enda produkten som uppvisade en ökning i produktion. Jämfört med mars 2018 ökade produktionen med drygt 1 %.

Figur B. Invägning av mjölk (1 000 ton)

Figure B. Milk delivered to dairies (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av nöt

Det slaktades 37 900 nötkreatur i mars 2019. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 200 ton, vilket är en ökning med 8 % jämfört med statistiken för mars 2018.

Under det första kvartalet av 2019 ökade slakten av nötkreatur med ungefär 8 % jämfört med samma period förra året. Under det första kvartalet har slakten ökat mest inom kategorierna Äldre tjur, 23 %, och Yngre tjur, 17 %. Den enda kategori där slakten minskat under första kvartalet är Stut, där slakten minskat med 7 % jämfört med siffrorna för samma kvartal förra året.

Figur C. Slakt av nötkreatur (1 000 ton)

Figure C. Slaughterings of cattle (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av gris

I mars 2019 slaktades det 219 100 grisar. Den totala slaktvikten av gris uppgick till 21 000 ton, en ökning med 1 % i förhållande till mars 2018.

Efter det första kvartalet ligger slakten av gris något lägre än samma notering vid motsvarande tidpunkt förra året.

Figur D. Slakt av gris (1 000 ton)

Figure D. Slaughterings of pigs (1 000 metric tonnes)

Utvecklingen av slakt av får och lamm

Slakten av får och lamm i mars minskade med 34 % jämfört med mars 2018. Det slaktades under månaden 12 500 får och lamm och den totala slaktvikten var 260 ton. Slakten av lamm, som utgör en betydande del av slakten, minskade med 38 % medan slakten av tackor och baggar ökade med 4 % jämfört med mars 2018.

Efter det första kvartalet minskade slakten av får och lamm med knappt 7 %. Slakten av lamm ligger 11 % lägre än förra årets notering efter första kvartalet, samtidigt som slakten av tackor och baggar istället ligger drygt 19 % över förra årets notering vid samma tidpunkt.

Figur E. Slakt av får och lamm (1 000 ton)

Figure E. Slaughterings of sheep and lambs (1 000 metric tonnes)

 

Utvecklingen av slakt av fjäderfä

Den slaktade mängden fjäderfä i mars 2019 var 13 500 ton. Det är en ökning med 4 % gentemot mars 2018. Slakten av fjäderfä bestod till knappt 94 % av slakten av kyckling som i förhållande till mars 2018 ökade med 3 %.

Under årets första kvartal har slakten av fjäderfä ökat med knappt 2 % jämfört med samma tidpunkt förra året. Slakten av kyckling ligger 1 % över noteringen från förra årets första kvartal, medan slakten av höns och kalkon ligger 28 respektive 8 % över noteringen från motsvarande tidpunkt förra året.

Figur F. Slakt av fjäderfä (1 000 ton)

Figure F. Slaughterings of poultry (1 000 metric tonnes)

Invägningen av ägg

I mars 2019 levererades det 10 500 ton ägg av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Jämfört med mars 2018 minskade invägningen med 3 %.

Trots den lägre leveransen i mars ligger den totala ägginvägningen hittills i år, efter första kvartalet, ungefär 2 % över förra årets första kvartal.

Figur F. Partihandelns invägning av ägg (1 000 ton)

Figure F. Eggs delivered to wholesalers (1 000 metric tonnes)