Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1905

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Mar

Mar

Mar

Mar

Year

 

Jan–Mar

Mar

Mar

Mar

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

785

761

754

199

191

186

68

66

62

 - varav ekologisk

 - of which organic

145

140

141

..

35

36

..

12

12

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

242

238

229

60

57

56

21

20

19

 - varav ekologisk

 - of which organic

27

26

26

..

7

6

..

2

2

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 027

999

983

258

248

242

89

86

81

 - varav ekologisk

 - of which organic

172

166

167

..

41

42

..

14

14

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

365

362

346

92

86

85

32

30

29

1,0 - 2,0 %

468

452

451

118

114

111

40

40

37

< 1,0 %

195

185

186

49

47

46

17

16

16

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

42,1

41,3

41,5

..

10,1

10,2

..

3,5

3,4

1,0 - 2,0 %

..

..

95,1

..

23,7

24,0

..

8,3

8,0

< 1,0 %

..

..

30,7

..

7,7

7,7

..

2,6

2,6

 

 

Grädde

Cream

112,7

105,3

102,4

28,0

26,7

24,6

9,4

9,0

8,2

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,6

5,3

5,9

..

2,0

1,2

..

0,5

0,4

 

 

Ost

Cheese

87,2

82,7

81,8

22,0

21,0

20,8

7,6

7,1

7,2

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,2

1,7

1,6

..

0,4

0,4

..

0,1

0,1

 

 

Smör

Butter

16,5

16,3

15,3

4,7

4,0

3,8

1,8

1,3

1,3

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

75,9

79,0

80,3

20,2

21,0

14,5

7,3

6,8

4,8


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture