Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Animalieproduktion

JO 48 SM 1906

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktion vid mejeri (1 000 ton)

2. Production at dairies (1 000 metric tonnes)

 

 

 

 

År

 

 

Jan–Apr

Apr

Apr

Apr

Year

 

Jan–Apr

Apr

Apr

Apr

 

 

2016

2017

2018

2017

2018

2019

2017

2018

2019

 

 

 

Konsumtionsmjölk

Drinking milk

785

761

754

261

255

248

62

64

62

 - varav ekologisk

 - of which organic

145

140

141

..

47

48

..

12

12

 

 

Syrade produkter

Acidified milk

242

238

229

79

77

74

19

20

19

 - varav ekologisk

 - of which organic

27

26

26

..

9

8

..

2

2

 

 

Konsumtionsmjölk och syrade produkter

Drinking milk and acidified milk

1 027

999

983

340

332

323

82

84

80

 - varav ekologisk

 - of which organic

172

166

167

..

56

56

..

14

14

 

 

Därav

Of which

 

 

 

> 2,0 %

365

362

346

121

116

114

29

29

28

1,0 - 2,0 %

468

452

451

155

153

148

37

39

37

< 1,0 %

195

185

186

64

63

61

15

16

15

 

 

 

Därav ekologisk

Of which organic

 

 

> 2,0 %

42,1

41,3

41,5

..

13,5

13,6

..

3,5

3,4

1,0 - 2,0 %

..

..

95,1

..

32,0

31,9

..

8,2

7,9

< 1,0 %

..

..

30,7

..

10,3

10,3

..

2,6

2,5

 

 

Grädde

Cream

112,7

105,3

102,4

36,8

35,5

32,8

8,8

8,9

8,2

 - varav ekologisk

 - of which organic

5,6

5,3

5,9

..

2,5

1,6

..

0,5

0,4

 

 

Ost

Cheese

87,2

82,7

81,8

29,8

28,1

28,0

7,8

7,1

7,2

 - varav ekologisk

 - of which organic

1,2

1,7

1,6

..

0,5

0,5

..

0,1

0,1

 

 

Smör

Butter

16,5

16,3

15,3

6,1

5,8

5,4

1,4

1,9

1,6

 

 

 

Mjölkpulver

Milk powder

75,9

79,0

80,3

27,2

27,9

19,3

7,0

6,9

4,8


Källa: Jordbruksverket.
Source: Board of Agriculture